сертиф. 5001:2018
производствен контрол
 

 

   
Микросиликати за производство на сухи строителни смеси      
Микросиликати, размер от 0.16 до 0.63 мм. Основна суровина в производството на сухи строителни смеси:
лепила за газобетон, теракота, фаянс, гранитогрес
шпакловки за газобетон и топлоизолационни системи
Натисни за голяма снимка
Нашите класифицирани, прецизно промити и изсушени пясъци (сухи микросиликати) се използват като базова суровина в продуктите на:

BORO
КОЛОР СИСТЕМС
 
   
АКТИВ СИП
Ceresit Henkel
и други производители на сухи строителни смеси.
 
   
Добавъчен материал за бетонови разтвори  
Речен пясък, фракция 0.16-5 мм, БДС 171-83. Предназначен за сгради, сглобяеми стоманобетонни елементи, за пътища с изисквания за висока степен на безопасност за категория на строежа.
Натисни за голяма снимка
   
Пясък за варовити строителни разтвори  
Речен пясък, фракция 0.6-15 мм, БДС 2271-83. Предназначен за сгради, сглобяеми стоманобетонни елементи за пътища и др.строежи с изисквания за висока степен на безопасност за категория на строежа.
Натисни за голяма снимка
   
Баластра за пътни основи  
Речна баластра, фракция 0-50 мм, БДС 8991-76. Предназначен за пътища и други строежи с изисквания за безопасност на категория на строежа.
Натисни за голяма снимка
   
Добавъчен материал за бетонни разтвори  
Речна баластра, фракция 5-30, БДС 169-81. Предназначен за сгради, сглобяеми стоманобетонни елементи, за пътища и други строежи с изисквания за висока степен на безопасност за категория на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата по чл. 137, ал. 2 ЗУТ от първа до трета.
Натисни за голяма снимка
   
Добавъчен материал за битумни смеси за повърхностна обработка  
Речна баластра, фракция 30-80 мм, БДС 2282-83. Предназначен за пътища и др.строежи с изисквания за безопасност за категория на строежа.
Натисни за голяма снимка
   
Всички материали отговарят на изискванията на БДС и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Центъра за изпитване и Европейска сертификация, гр. Стара Загора, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.
Драгажен флот "Истър" АД има собствена лаборатория, в която се провежда стриктен контрол на качеството на произведените продукти.
   
 
 
за нас продукти услуги работни места за контакти
 
Copyright © 2007-2018, Драгажен флот "Истър" АД - Свищов